Vyhledat

Co je probuzení duše?


soul awakening

Zhuangzi řekl: „Nechtěl jsem se narodit, ale najednou jsem se narodil v tomto světě; Nechtěl jsem zemřít, ale najednou přišel čas na smrt. “ Narození a smrt se zdají nejisté.

Když matka ve filmu <Ahoj mami> věděla, že její dcera jede na Divadelní akademii, jeli s vytržením domů, ale cestou je zastihla autonehoda. Matka zemřela. Dcera byla oddělena od toho, koho milovala, ​​takže se v okamžiku, štěstí změnilo na tragédii. Její náhlá smrt se stala věčnou bolestí v srdci dcery.

Narození a smrt je nestálá.

Proč se toho lidé tak bojí? Protože nám chybí pochopení toho, co je narození a smrt. Poté, co jsme dlouho žili v hmotném světě jsme si zvykli, honit se za bohatstvím, postavením, romantickou láskou, kariérou atd. A tak nevíme, že hmotný svět je omezený a nakonec zmizí. Smrt znamená, že budeme odděleni od všeho, co jsme získali v hmotném světě. Bohužel jsme se nenaučili životnímu systému a nebo vidět realitu pravdy života.

Přemýšlel jsi někdy o, životu po životě? „Přemýšlel jsi o tom, jestli je tu další zastávka, po lidské cestě? Máš pocit, že tam je? Víš, jaký je v tom rozdíl, vědět to, jestli je tu další zastávka nebo ne? Víš, kam půjdeš, na tvoji příští zastávku? Jsi připravený, jít na další zastávku?

My lidské bytosti nemáme jen tělo - jsme stvořeni z těla, mysli a duše. Tělo zemře a zapomeneme na pocity, jako je štěstí, hněv, smutek, trápení a strach. Ale duše je nesmrtelná. Smrt je tedy pro duši jen koncem jedné životní cesty.

Jelikož smrt je nevyhnutelná, jaký je smysl života? Slavný japonský podnikatel Kazuo Inamori má slavné rčení: Bez ohledu na to, jak jste bohatí nebo mocní, až váš život skončí, vše může zůstat pouze na tomto světě a na další cestu vás bude následovat pouze duše. Život není materiální potěšení, ale kultivace duše, která mění divadelní oponu v ušlechtilejší, než byla na počátku otevření.

Jsme duše a naše tělo je nádobou nebo plavidlem. Po příchodu na tento svět (kvůli tělu, které potřebuje materiální podporu) se materiály stávají stále důležitějšími - i když jsme již získali více, než potřebujeme. Začínáme se omezovat svými starými vzorci myšlení, životním stylem, zvyky a poznáním: být bohatý a mít status znamená úspěch; jíst maso je zdravé.

Vedou nás tělesné pocity. Máme sklon vidět krásné věci, slyšet hezká slova, jíst chutné jídlo atd. Jsme pošetilý, zapleteni do hněvu, nenávisti, chamtivosti a sváru. Naše duše je obalena těmito „omamnými látkami“, a poté upadá do hlubokého stavu spánku.

meaning of life

Nejprve, když jsou ryby chyceny z moře a umístěny do akvária, pociťují omezení. Doufají, že se za nějaký čas vrátí do moře, ale brzy ztratí naději.


Druhá generace ryb se rodí v akváriu a každý den plave ze západu na východ a z východu na západ. Postupně si tam zvykají na život a věří, že je to jejich domov, nevědí, že moře je jejich původním domovem.

Třetí generace už o moři ani nemluví, protože se z nich staly akvarijní ryby. Jejich dědeček jim stále říká, že jsou z moře a musí se vrátit do moře, ale moře se stalo pro ně, už pouhou legendou.

Náš život je jako ryby v akváriu. Naše tělo, mysl a duše jsou uzavřeny v akváriu.


Kultivace duše je proces probuzení ze spánku. Pokud se ryby v akváriu chtějí vrátit do moře, musí nejprve rozbít nádrž, pak plavat k řece a nakonec zpět k moři. Probuzení duše také vyžaduje akci. Počínaje čistou stravou jíme čisté jídlo, to nám pomáhá držet se dál od strachu, smutku, hněvu a zranění, respektujeme ostatní, učíme se milovat a přijímat lásku v našem běžném životě a navyšujeme energii duše k dosažení jemného, jasného, ​​radostného stavu.

V tomto procesu existuje mnoho pracovníků duší, kteří pomáhají duším upgradovat. Až dospějeme, staneme se také jedním z nich a přebíráme odpovědnost za probouzení ostatních.

Po probuzení duše je život stejný, ale naše chápání se změnilo. Pustili jsme připoutanosti, aby byl život širší a my mohli žít skutečný život. Naše tělo, mysl a duše se nakonec spojí a staneme se naším pravým já.


Děkuji za přečtení!

Purelifepraha

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše